sobota 16/10 nebo 30/10

10-18h

u Prašné brány, Praha

Alchymie jako transformační cesta člověka

Všichni jsme tvůrci svého života, ať už vědomě či nevědomě. Naše vnější realita se tvoří přesně podle toho, jaké vnitřní procesy v nás probíhají. Ve své podstatě si tvoříme klubka nití své vlastní reality, a ty se buď zašmodrchávají nebo rozplétají. Každý den totiž máme volbu - buď si klubko více utáhneme odžitými programy mysli, nebo nitky uvolníme jejich vyčištěním. 

Jak plyne čas, denní situace se nám tvoří přesně podle toho, co musíme vyčistit. Vnější realita nám tím naznačuje, že problém je v nás, a je třeba uvolnit daný suk na klubku. Nicméně většina lidí suk utáhne ještě více tím, že na něj emotivně reaguje, čímž se program zarývá hlouběji do mysli. Suky nám do života vkráčejí jako překážky, a toho si musíme být vědomi, že každá nepříjemná situace je jen krásnou možností vyčistit příslušný program a suk na niti. 

Alchymie života v tomto pomáhá naprosto excelentně. Ve své ryzí podstatě obrací veškerou pozornost na daného člověka a snaží se jej dovézt k vnitřnímu poznání. Pracuje s maximální zodpovědností za své činy, nemoci, události, které se dějí. Jinými slovy - pomáhá transformovat neotesaný kámen v nádherně opracovaný diamant.

Je rozdělena na čtyři fáze:
1. fáze - černá - nigredo - podívání se tváří v tvář zbytečným programům svého ega (strachu, zlosti, obavám, úzkosti,...)
2. fáze - bílá - albedo - očistění daných psychických bloků a programů, rozuzlení daných suků
3. fáze - zlatá - citrinitas - pochopení, z čeho programy pramení a co vám chtějí říct, nový náhled na ně
4. fáze - červená - rubedo - aplikování tohoto pochopení zpět do reálného každodenního života

Jak správně chápete, každá terapie v sobě obsahuje tyto alchymické procesy. Máme nějaký problém, s nímž přijdeme za odborníkem. Ten nám problém správně pojmenuje a pomůže jej vyčistit. Následně se nám vše propojí - čím jsme si daný problém zasloužili, a inspirujeme se novým náhledem na něj. A v poslední fázi se rozloučíme a musíme nyní vše poznané implementovat do života, aby se nemoc uzdravila. 

Proč právě v ulicích Prahy?

Protože Prahou vedou přesné energetické linie, které samy o sobě dané trauma či suk otevírají. Je třeba jen na těchto liniích vědomě jít a pozorovat v sobě jemné energetické vjemy. V každé fázi cesty je jiná vibrace, která otevírá své téma, proto jak cesta vede, otevírají se různá témata. Cesta začíná u Obecního domu průchodem Prašnou bránou a končí za katedrálou sv. Víta. Tuto cestu navrhl sám Karel IV. jako svou korunovační trasu. Chtěl filozoficky vybarvit, že na začátku cesty stojí obyčejný muž, který po přechodu přes Vltavu stane na kopci Pražského hradu jako nový král. Už tedy jen v tomto náhledu máme zakreslenou transformaci obyčejného člověka v urozeného a moudrého vladaře. 

Transformační atmosféru navíc podtrhují domovní znamení, která ukazují poutníkovi směr cesty a v jaké fázi se zrovna nachází. Průchodem Prašnou bránou se ocitneme v černé fázi alchymie, v níž se naše černé ego roztříštilo na prach. Následně si poutník cestou uvědomuje své neřesti a vadné programy, tedy zbytečné suky. Černá fáze vrcholí u Karlova mostu, který slouží jako vstupní brána do očistné fáze - tedy bílé. Vstupem nad Vltavu nás energie řeky očistí od programů, které si skrze černou fázi uvědomil. A stane na druhém břehu Vltavy jako očištěný rytíř. Následuje zlatá fáze - od Malostranské mostecké věže až po katedrálu sv. Víta. V této fázi nabírá rytíř nový pohled na své předchozí programy a nechává se inspirovat Božstvím. A nakonec dorazí až k samotné katedrále, kde je korunován na uvědomělého krále, který se nebál podívat se dovnitř své temné části. 

Cesta je tedy krásně rozvrhnuta dle jednotlivých fází alchymie, i dle jednotlivých čaker. Průchodem Prašnou branou se celý proces spustí a u katedrály se dokončí. Ano, toto vše se dá dělat na pouhé 2hodinové terapii. Nicméně - když to Praha nabízí a je na transformační terapii konstruována, proč toho nevyužít?

Co je alchymická transformační procházka?

Transformační procházka je tedy venkovní 8 hodinovou terapií v ulicích Prahy. Je koncipována na skupiny i jednotlivce. Pro skupiny jsou vypsány termíny procházek, pro jednotlivce je třeba se individuálně domluvit. 

START

Obecní dům - Prašná brána - Staroměstské náměstí
Cesta začíná vstupní meditací u Obecního domu v parku u Billy, kde se dotyční občerství či  nakoupí potřebné suroviny na cestu, a poté se propojí se svým nitrem a navnímají programy, které chtějí na cestě řešit. Pokud je nenavnímají, nic se neděje, cesta je umí otevřít samovolně. Následuje krátká teorie o cestě, která účastníky čeká, i o principech transformace a očisty programů. Témata mohou zabřednout i do alchymických procesů či povídání o Božství, Vesmíru, Universa. Pokračuje se průchodem Prašnou branou až na Staroměstské náměstí, kde se v parku za radnicí krátce zastavíme v meditaci. Zde bude možné vést individuální bezplatné terapie pro lepší otevření programů a porozumění jejich procesu. 

Orloj - Karlova ulice - Staroměstská mostecká věž
Přesně v celou hodinu se budeme snažit být u Orloje, ať máte zážitek zvonů. Po prozkoumání alchymických znaků na Orloji půjdeme pomalu Karlovou ulicí až ke Karlovu mostu. Zde nás čeká mnoho lákadel ve formě obchůdků či sexuálních symbolů. Snad úspěšně dorazíme ke Karlovu mostu, kde se na chvíli zastavíme. Zde totiž končí první náročná fáze, která nám měla otevřít několik našich programů mysli. Krátce se zastavíme u sochy Karla IV. v meditaci s obrazy na zemi od Maitrey, které v sobě mají jisté poselství. A bude následovat lehký výklad symbolů na Mostecké věži. Poté vkročíme nad Vltavu. 

Karlův most - koupel ve Vltavě - Maltézské náměstí
Jelikož se průchodem na Karlův most otevře očistná fáze alchymie, je třeba očekávat emoční změny. Může velmi snadno dojít k pláči, smutku, či naopak samovolné agresi. Pro zpracování těchto emocí budu opět bezplatně k dispozici. U skulptury Jana Nepomuckého vhodíme filozoficky do Vltavy nějaké naše vzorce, které nás tíží, a dáme krátkou meditaci v tichu přímo na Karlově mostě s výhledem do řeky a za esence vonných tyčinek. Poté sejdeme z Mostu k soše Bruncvíka, kde se symbolicky opláchneme vodou, a vrátíme se zpět na Most, kde provedeme vnitřní modlitbu či přání u věhlasného balkónku. Projdeme Malostranskou mosteckou věží, a dáme se hned doleva na Maltézské náměstí, kde v tiché zahradě za John Lennon Wall vyčistíme hlavu. A můžeme si chvíli povídat či vykládat runy. Necháme se inspirovat dávnou moudrostí tamních templářů a starých stromů. 

oběd v Café Artistery - fontána za chrámem Sv. Mikuláše
Abychom si na chvíli odpočnuli, připravili jsme pro vás s majitelkou kavárny Café Art na Mostecké ulici občerstvení a možnost vydechnout na pláži. Ano, čtete dobře, kavárna má totiž ve svých vnitřních prostorách mramorovou pláž, kde si společně sedneme a uděláme meditaci na téma Kdo jsem. Po pauze vyrazíme a na chvíli usedneme na římse fontány za chrámem Sv. Mikuláše a necháme dočistit zbytky programů řinčící vodou. Toto místo slouží jako poslední odpočinek poutníků před finálním výšlapem na kopeček Pražského hradu. Meditace bude tedy žádaná. Poté vyrazíme vstříc Nerudovou ulicí za kýženým svatým Grálem. Tuto část již půjde každý sám, aby k Hradu dorazil ve svém duchovním rozpoložení. Každý krok nese velmi pečlivě a pomalu, vnímá všechny vnitřní procesy změn, i k čemu všemu na této cestě došlo. 

katedrála sv. Víta - zlatá brána na katedrále - nalezení Kalichu
Zde totiž poutník pochopí, že celou dobu byla cílem ta cesta, po níž šel, a všechny ty vjemy, které na ní zažíval. Po tomto uvědomění si sebe, své velikosti a velkoleposti usedá pod zlatou bránu a nechává se korunovat Božským poznáním. Vnímá, jak do něj vyšší vibrace teče a proudí jeho žilami. Dokázal to. Nalezl to, po čem tak dlouho toužil. Je mu vyjeveno skryté. 

rozloučení u baziliky sv. Jiří 
Aby však měla celá terapeutická cesta smysl, je nutné implementovat nové poznání okamžitě do reality. Po rozloučení totiž budou nově korunovaní pod palbou každodennosti, všednosti, a zajetého stereotypu. Doporučuji si někam zapsat úkoly, jak nové návyky zajet do života, jinak celá cesta ztrácí hodnotu. Každá moudrý král totiž ví, že korunovací se králem nestane. To, co z něj skutečně dělá moudrého krále, jsou jeho skutky, které koná po korunovaci. Tedy - nenechme se zaslepit zlatou korunou, neslibujme planá slova - ale konejme ryzí skutky. Neb naše činy jsou to, co nás utváří. Po korunovaci se proto ukáže, kdo jen plkal z pozice ega a chtěl mít na hlavě korunu pýchy, a kdo o žádnou korunu vlastně nestál, nýbrž o dobrodružství z jeho cesty poznání. Transformuje se jen ten, kdo se chce transformovat. Pro plné pochopení doporučuji jít cestu vícekrát. 

Varianty cesty

Transformační cesta nabízí mnoho variant, především energetických či terapeutických. Prozatím mě napadlo rozdelit cestu na skupiny i jednotlivce, a přemýšlím i nad energetickými úrovněmi cesty. Dá se totiž jít nejenom alchymicky, ale i čakrálně, nebo dokonce celá v plné terapii, což je vhodnější pro individuální procházku. Jednotlivé body cesty jsou vhodné i na napojení do energie Prahy či linií vedoucích pod zemí, nebo využít této nachystané energie pro spojení s plným Božstvím v sobě. Prozatím však má Cesta tyto varianty:

skupina max. 8 osob - 2.000,- Kč / jednotlivec, doporučený dobrovolný příspěvek

Pokud chcete jít cestu samostatně, napište mi na dan.petlak@gmail.com a domluvíme se na termínu. To platí nejenom pro jednotlivce a individuální cesty, ale i pro soukromou skupinu, která chce mít vlastní procházku. 

Vaše zpětné ohlasy

Ahoj Dane, chtěla bych Ti ještě jednou poděkovat za zprostředkování tak hlubokého zážitku, jakým tato pouť byla. Děkuji Ti za skvělé a trpělivé vedení, vždycky jsi byl tam, kde jsem Tě potřebovala a postrčil v momentě, kdy mi něco bránilo se posunout. Celá procházka pro mě byla neuvěřitelným zážitkem, ukázal jsi mi Prahu jinýma očima, dokonce jsem si ani nestačila všimnout kolemjdoucích :). Celou cestu jsem šla hluboko v sobě s cílem odstranit své bloky a zpracovat některá témata. Nejvíce mě dostalo tažení run hned na počátku cesty, stát se opravdovou ženou, byl jeden z mých cílů, o to více mě překvapila runa s tématem ženství. Tvoje vyprávění a navázání alchymistických symbolů v průběhu cesty přímo na naše témata bylo úžasně hluboké a vždy vedlo přímo k jádru problému. A vše umocnila silná bouřka a očišťující déšť. Už dlouhou dobu mě moje sny a obrazy tahaly zpět do historie a já stále nechápala, proč se to děje. Do Prahy jsem přišla hledat svou odpověď, která na mě čekala v cíli. Pohled na Svatovítskou katedrálu mě zcela pohltil a vrátil o desítky let zpět. Závěrečná meditace na dračí energetické linii mě dostala zcela mimo tento svět. A tady bych Ti chtěla poděkovat podruhé, že jsi mě dokázal navrátit zpět plně do této reality. Určitě se do Prahy ještě vrátím 🙂 a všem hledajícím tuhle pouť doporučuji, čeká na ně neuvěřitelný zážitek a Tvé skvělé vedení. Děkuji za všechno.
Irena Hofmanová