Vstříc zdraví a svobodě

Momentálně nejsou k dispozici žádné akce.

Jsem Daniel Petlák,

spolutvůrce života.

Mám za to, že jsme tu všichni společně a život tvoříme dohromady, i když každý zvlášť ze svého vnitřního vyzařování. Co si vzájemně pomoci a spolupracovat?

Profesně jsem holistický průvodce a alchymista.

Hledám cestu, kudy se dostat do harmonie se sebou i okolím. Propojuji dohromady:

  • Tradiční čínskou medicínu
  • Aromaterapii
  • Práci s dechem
  • Psychosomatiku
  • Duchovní alchymii
Má dvě formy - konzultace a terapie. Konzultace se věnuje zdravým lidem toužících po osobním a duchovním rozvoji, terapie se věnuje nemocným lidem toužících nalézt znovu cestu k sobě.
Nyní se už více věnuji skupinovým setkáním, kde můžete své životní téma rozlousknout i tam. Má několik forem - léčivá beseda, OM chanting, učení ve škole, víkendový seminář.
Vícedenní retreaty s principem putování po vnější i vnitřní krajině s náhledem na celý svůj život. Momentáně provádím v Moravském krasu a Praze.
Pracuji na online projektech se záměrem informovat veřejnost o propojení zdraví, života a Božství. Vydané jsou Karty celostní medicíny s návody, různé eBooky a v přípravě jsou videokurzy, knihy, členská sekce a online škola.

CESTA ALCHYMISTY 

PRAHA

Praha, Královská cesta

23.-24. března

S jarní očistou!

Vytvořil jsem 3 průvodce, jež pomohou detoxikovat tělo, mysl i život, ve formě ebooku a jedna v tištěné verzi!

Konzultace, přednášky, besedy, meditace, semináře, alchymické procházky, alchymické pobyty, karty celostní medicíny, byliny přímo na míru, jídelníček přímo na míru.

 

To vše nabízím. Najděte si to Vaše!

ZDRAVÍ jednoduše

v kartách, v souvislotech, v životě.

Revoluční Karty celostní medicíny v sobě obsahují 130 různých typů nemocí z východního pohledu, jejich možné příčiny, životní souvislosti, i léčbu dle výživy, bylin, akupunktury a psychospirituality!