videokurz bude zpřístupněn na přelomu podzimu a zimy, stále se připravuje

Co je panická porucha?

Panická ataka je prožívání akutní stresové reakce s obrovským strachem ze smrti bez přímé příčiny. Poruchou se stává, jestliže se četnost překlene do chronické linie. 

ZDARMA EBOOK: JAK JSEM SE ZA 6 MĚSÍCŮ UZDRAVIL

z deprese, chronické únavy, panické poruchy a úzkostí.

O panické poruše

Panická porucha je v moderní době hodně rozšířená, byť se o ní vůbec nemluví. V populaci trpí chronickou formou více než 5% lidí, a nejméně 20% populace zažilo ataku alespoň jednou za život. Nejčastěji se začíná projevovat mezi 15-24 věkem života, a je častější u žen než u mužů. I to má své opodstatnění, které si později řekneme. Často přichází po silném vyčerpání nebo traumatickém zážitku. Přichází zčistajasna, bez zjevné příčiny. Dotyčný při ní prožívá velmi silnou stresovou reakci s myšlenkami na smrt. Panická ataka je tedy reálným prožíváním své vlastní smrti bez skutečného úmrtí. Pokud se neřeší, uvězní dotyčného a zkomplikuje mu život natolik, že již nebude moci normálně fungovat. Jedná se tedy o velmi závažné onemocnění. Pro její úspěšné uzdravení je třeba především spolupráce pacienta a celostní náhled terapeuta.

Příznaky panické ataky

  • Záchvat začíná zvýšenou ostražitostí a návalem na stresovou reakci bez podnětu.
  • Rozvine se motání hlavy, těžkosti na hrudi, potíže s dýcháním, silné bušení srdce. 
  • Končetiny začnou být lehké, dostaví se chladné šokovité pocení.
  • A dotyčný je v totální panice, co se děje - myslí si, že umírá, že má infarkt, a snaží se dostat do bezpečí.
  • Záchvat trvá několik minut, vzácně až desítky minut, a odejde tak rychle, jako přišel.
  • Po něm je dotyčný silně vyčerpaný, zmatený, vystrašený a motá se mu hlava.
  • Já po záchvatu viděl až hodinu žlutě, necítil jsem vlastní tělo a vnímal jsem pocity, jako bych vlál ve větru. 

Co přesně se děje při panické atace

Abychom správně pochopili všechny probíhající děje při spuštěné panické atace, musíme se na zdraví člověka podívat z pohledu celostní medicíny. 

Panická ataka vzniká v důsledku nedostatku Yinu srdce a ledvin, přičemž se tyto dvě substance od sebe odpojí a vznikne obraz rozpojení ohně a vody. Kdo má mé Karty obrazů nemocí, jedná se o karty č. 25, 89 a 96. Duše Shen, jež je vázána na srdce a držena v těle ledvinami, se vznítí a nakrátko odlétne mimo tělo. Právě tento mimotělní stav, kdy duše Shen není na svém místě, vnímá vědomí jako stav podobný smrti. A proto je během probíhající ataky akutní strach ze smrti, i když nemá zjevnou příčinu. On ji však má - je očima neviditelná - dotyčný nemá pouze strach z probíhající smrti, jeho duše ji na spirituální úrovni opravdu prožívá. Jedná se tedy o reálný prožitek na reálný podnět, který má určitou příčinu. 

Pro správnou léčbu je třeba nalézt všechny příčiny, které vedly k oslabení Yinu srdce i ledvin a propojit znovu obě tyto dráhy. Maskování problému nebo sžití s ním Yin srdce ani ledvin neuzdraví. 

Příčina panické poruchy

Nikdy se nejedná o jednu jedinou příčinu, ale o kombinaci níže vypsaných příčin. Spíše se jedná o součet všech níže vypsaných příčin. Většina lidí ale tyto příčiny nevidí, neb si myslí, že žijí zdravě a čile. 

Dědičnost

To, co je ve skutečnosti dědičné, nejsou genetické vzorce panické poruchy - ale myšlenkové a návykové vzorce rodičů. Jednoduše nezdědíme gen pro panickou poruchu, ale jsme k ní náchylnější proto, že jsme zdědili životní styl a myšlenkové nastavení našich rodičů skrze výchovu. Alkoholismus taktéž není dědičný, ani nemá genetické predispozice. Dědičné je přijetí chování a myšlenek rodiče alkoholika. To stejné je u panické poruchy - přijímáme život našich rodičů. A jestliže trpěli panickou poruchou, a my pak žijeme zcela stejně jako oni, pak ji prokazatelně musíme taktéž dostat. Každý tedy máme dané do vínku, jakými nemocemi naše rodiče trpěli, avšak my sami si určíme, zdali budeme žít stejný život jako oni nebo ne. Ještě jednou - panická porucha se nedědí. Dědí se myšlenkové vzorce od rodičů. A ty už s panickou poruchou úzce souvisí. Ve videokurzu #BezPaniky je návod, jak se těchto starých myšlenkových návyků zbavit. 

Pracovní či domácí prostředí

Pobyt v domácím a pracovním prostředí nám zabere až 90% času. Zbytek dne strávíme někde mimo domov a práci. Proto tyto dvě prostředí ze sociální oblasti mají na naše zdraví největší vliv. Jsme přímo součástí vyprodukované koenergie mezi všemi členy prostředí. Jestliže už pro nás prostředí není vhodné, ať už z důvodu názorového, zálibového, komunikačního či vibračního, necítíme se v něm dobře. Z takového prostředí chceme ven. A stejně tak reaguje naše duše uvnitř nás - chce ven z našeho těla, v němž není spokojená. Potřebujeme se nacházet v prostředí, v němž nám je hezky a jenž nás pozitivně ovlivňuje. Jinak vibračně klesáme a začne se projevovat nespokojenost, která posléze vytvoří první ataku, jež je prvním náznakem toho, že je nutné dané prostředí opustit. Ve videokurzu #BezPaniky ukazuji, jak tyto sociální interakce korigovat a jak si okolo sebe vytvořit kýžené prostředí. 

Nevhodné stravování

Příčinou panické poruchy je i nezdravé stravování. Jenže jak definovat, jaké jídlo je zdravé a jaké ne? Je to jednoduché - to, které se pěstuje v daném období, a to, které je vhodné pro naši konstituci. A zde naprosto vede dietetika tradiční čínské medicíny - neb ta už dávno pochopila, že jsme každý jiný. Existuje až 8 konstitučních typů a 4 roční období - z toho je jasně patrné, že neexistuje univerzální zdravý stravovací směr, pouze platforma, díky níž si můžeme jídla sami skládat. Naprosto nezdravý je třeba salát či jogurt v zimě, nebo česnek a chilli u horkokrevného jedince. A přitom by se tyto potraviny daly pokládat za zdravé, že? Přitom právě salát v zimě u zimomřivého melancholika či česnek u horkokrevného cholerika může panickou poruchu vyvolat. Dále poruchu samozřejmě vyvolává nutričně vyčerpaná výživa - čipsy, sladkosti, pečivo, brambory, časté jezení masa, trvanlivé potraviny, konzervy,... Nejhorší potravina která má přímou souvislost s panickou atakou, je cukr. Ve videokurzu #BezPaniky je návrh na zdravý jídelníček podle vaší konstituce, i doporučené potraviny, které přímo léčí panickou poruchu. 

Přílišná mentální aktivita

Říká se, že hodina intenzivního přemýšlení má stejný energetický výdej, jako hodina běhání. A je to pravda. Jenže kalorie nejsou uplně tou energií, kterou přemýšlením spalujeme. To bychom potom měli všichni luxusně vypracovaná těla pouhým sezením u počítače. Energie, kterou přemýšlením spalujeme, je kvantového původu - jedná se o Qi energii vyjádřenou do Yangu. Celý proces je vysvětlen ve videokurzu #BezPaniky, i co je Qi enegie a jak se dělí na Yin a Yang. Nám pro začátek bude stačit vědět, že přemýšlením z nás odchází masivní zásoby energie a dostáváme tak hlavu do přetížení. A čím více přemýšleníme a používáme hlavu, tím více jsme na přemýšlení závislí. V dnešní době jsme na přemýšlení závislí téměř každý - jen si zkuste právě teď na 20 minut sednout a nemít jedinou myšlenku. Pokud v přemýšlení žijeme celý život, pak nemáme šanci hlavu vypnout. Bude nám stále něco předhazovat, rozvíjet a uzavírat nás. Když nebudeme mít příslušné podněty zábavy, budeme se nudit. Mozek si prostě už na přemýšlení zvykl. Zavařená hlava je jednou z těch nejhlavnějších příčin panické poruchy. Čím více totiž používáme hlavu, tím více se vzdalujeme svému srdci. My se však potřebujeme zklidnit a uvnitřnit. 

Traumatická událost

Další hlavní příčina panické poruchy je prožití silného traumatického zážitku. Dalo by se vlastně říci, že je nejčastější příčinou. Většinou se jedná o událost, v níž dotyčnému hrozilo úmrtí nebo těžké zranění. Tuto událost si pak podvědomí zapamatovalo. Když se sejdou podobné okolnosti, které byly tehdy u události, spustí se vzpomínka a rozjede se ataka. Např. při těžké autonehodě si podvědomí havarovaného zapamatovalo pach kouřících brzd a zvuk pištějících pneumatik. A pokaždé, když havarovaný cítí kouř či slyší pištění pneumatik, spustí se mu panická ataka. Jenže co když se nám žádná traumatická událost nestala a my stejně reagujeme negativně na celou řadu spouštěčů? Inu, podvědomí do sebe zaznamenává události i z mnohem dřívějších časů. A teď nemluvím o dětství. 

Probuzení k transformaci

Nacházíme se v době, kdy končí řád starého světa a přichází nový. Jenže nové paradigma vychází ze zcela jiných hodnot, které momentální populace prostě nemá. A tak je třeba probudit vědomí z hlubokého spánku, aby nové učení mohlo vyrůst. Nejlepší probuzení přichází skrze náročnou zkušenost, díky níž transformujeme celý život. Toto je hlavní příčina panické poruchy - probudit spící vědomí, které je ještě otrokem své mysli. Díky tomu, že panická porucha zasahuje do všech oblastí života, k jejímu uzdravení prostě musíme všechny oblasti života změnit. A to je něco naprosto fascinujícího! Porucha nás přinutí pochopit všechny souvislosti našeho života, probudit nadvědomí a otevřít se bezpodmínečné lásce. Kdo toto pochopí, že panická porucha je krásný nástroj pro transformaci, má výborného společníka k lepšímu a šťastnějšímu životu. Kdo ji bere jako nepřítele, toho uvezní ve své hlavě plné vadných vzorců a strachů. Je každého volba, jakou cestou se vydá. 

A co drogy, alkohol, marihuana, kofein a jiné stimulační látky? 

Ty rozhodně příčinou nejsou, jak se často tvrdí. I já dostal první panickou ataku po alkoholu a marihuaně, nicméně kdybych tvrdil, že to bylo příčinou, nikdy bych se neuzdravil. Stimulační látky pouze urychlí a zvědomí to, co už je rozjeté dlouhodobě a hluboce vevnitř. Kdybychom je nazvali příčinou, pak bychom nešli dále a nemohli tak najít skutečnou příčinu, která nám podrývala zdraví. A nemohli bychom se transformovat. Spokojili bychom se s myšlenkou, že nám to vlastně způsobilo něco jiného, než my sami. A nepřijali bychom za sebe zodpovědnost. Stravovali se a mysleli bychom stále špatně, a pak by bylo jen otázkou času, kdy se panická porucha zhorší. Takže stimulační látky jsou pouze urychlovačem panické poruchy, ale v žádném případě nejsou prvotní příčinou. 

Léčba panické poruchy

Jelikož je panická porucha nástroj k transformaci, jejím zamaskováním ztratíme velkou šanci. Nyní máme obrovskou možnost ke změně svého dosavadního života. A věřte mi, že jste s tím kdysi souhlasili a dobrovolně do této zkušenosti šli. Když se porucha zamaskuje např. antidepresivy, dotyčný se neprobudí a později ztratí sám sebe. Každým zamaskováním příčiny navíc přitahujeme další nemoci, které udeří s mnohem větší silou. Protože problém tam vevnitř stále je, i když se uzavřel do truhlice a zakopal se hluboko do podvědomí. Stále je tam. A jen čeká, až bude mít možnost se znovu otevřít. 

Pochopit smysl nemoci

Každou nemoc si sami zasloužíme. Každou nemoc jsme si sami svým životním stylem přitáhli. Všechny nemoci s sebou nesou určitou zprávu, kterou je třeba rozklíčovat. Když se řeč nemoci pochopí, proč přišla, dotyčný má návod na své uzdravení. Proto neexistuje jeden konkrétní lék. Tím lékem jste totiž vy sami. A jen vy sami znáte svůj život, nikdo jiný, každý jsme originál. A každému přišla panická porucha do života z jiného důvodu, i když podtext je stejný - zastavit se a probudit se. 

Transformovat vše, co k nemoci vedlo

Samozřejmě se dá nemoc zamaskovat léky nebo přijmout její přítomnost či dokonce snížit její dopad na zdraví. Panická porucha přišla, aby pomohla dotyčného probudit z vadných vzorců jeho chování, myšlení, stravování, atd. Jedinou efektivní možnou léčbou je transformovat všechny složky svého života, které k nemoci vedly. Jejich lehký nástin máte výše. Konkrétní postupy, jak změnit svůj život a dosavadní návyky, jsou probrány ve videokurzu #BezPaniky. Ten předává komplexní a univerzální plány, v nichž si musí každý najít své. Avšak pro vyřešení konkrétního příběhu je jako bonus nabídnuta terapie.